Philippians 2:6

BKR(i) 6 Kterýž jsa v způsobu Božím, nepoložil sobě toho za loupež rovný býti Bohu,