Ezekiel 12:21

DSV(i) 21 Wederom geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: