Ezekiel 12:21

PBG(i) 21 Stało się zaś słowo Pańskie do mnie, mówiąc: