Ezekiel 12:21

BKR(i) 21 Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: