Ecclesiastes 6:5

DSV(i) 5 Ook heeft zij de zon niet gezien, noch bekend; zij heeft meer rust, dan hij.