Ecclesiastes 6:5

Albanian(i) 5 Edhe sikur të mos e ketë parë as njohur diellin, megjithatë ka më shumë pushim se tjetri.