Ecclesiastes 6:5

PBG(i) 5 Owszem, słońca nie widział, i nic nie poznaje; a tak odpocznienie lepsze ma, niżeli ów.