Lamentations 3:7

Croatian(i) 7 Zazidao me, i ja ne mogu izaći, otežao je moje okove.