Lamentations 3:7

PBG(i) 7 Ogrodził mię, abym nie wyszedł, obciążył okowy moje;