Lamentations 3:6

Croatian(i) 6 Pustio me da živim u tminama kao mrtvaci vječiti.