Deuteronomy 2:11

Croatian(i) 11 Poput Anakovaca, i njih smatraju Refaimcima, ali ih Moapci nazivaju Emijcima.