Deuteronomy 2:11

BKR(i) 11 Oni také za obry držáni byli jako Enakim, ale Moábští říkali jim Emim.