Deuteronomy 2:11

PBG(i) 11 Które też za olbrzymy miano, jako Enakimy, a Moabczykowie zwali je Emim.