2 Samuel 12:26

Croatian(i) 26 Joab navali na Rabu sinova Amonovih i osvoji kraljevski grad.