2 Samuel 12:26

BKR(i) 26 Bojoval pak Joáb proti Rabba Ammonitských, a vzal město královské.