1 Chronicles 26:23

Croatian(i) 23 Od Amramovaca, Jisharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca bili su: