1 Chronicles 26:23

Bulgarian(i) 23 От амрамовците, исааровците, хевроновците и озииловците