1 Chronicles 26:23

PBG(i) 23 Z Amramczyków, i z Izaarczyków, z Hebrończyków, i Hysyjelczyków.