1 Chronicles 26:23

DSV_Strongs(i)
  23 H6020 Voor de Amramieten H3325 , van de Jizharieten H2276 , van de Hebronieten H5817 , van de Uzzielieten,