Exodus 12:6

Coverdale(i) 6 And ye shal kepe it vnto ye fourtene daye of the moneth. And euery man of the congregacion of Israel shal slaye it aboute the eueninge.