Psalms 106:27

Bulgarian(i) 27 да повали потомството им между народите и да ги разпръсне по разни места.