Psalms 106:26

Bulgarian(i) 26 Затова Той вдигна ръката Си да ги измори в пустинята,