Philemon 1:19

Bulgarian(i) 19 Аз, Павел, пиша това с ръката си: аз ще платя; да не ти казвам, че ти ми дължиш и сам себе си.