1 Corinthians 16:22

Bulgarian(i) 22 Ако някой не обича Господ Иисус Христос, да бъде проклет. МаранатЁ.