Philemon 1:20

Bulgarian(i) 20 Да, брате, нека имам тази полза от теб в Господа – освежи вътрешното ми естество в Христос.