Numbers 8:16

Bulgarian(i) 16 Понеже те са Ми дадени изцяло измежду израилевите синове. Вместо всичките първородни от израилевите синове — всички, които отварят утроба — ги взех за Себе Си.