Numbers 33:4

Bulgarian(i) 4 когато египтяните погребваха онези, които ГОСПОД беше поразил помежду им, всичките първородни. А и над боговете им ГОСПОД беше извършил съд.