Numbers 2:11

Bulgarian(i) 11 и неговото войнство, преброените от тях, четиридесет и шест хиляди и петстотин.