Numbers 2:11

BKR(i) 11 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti šest tisíců a pět set.