Numbers 1:4

Bulgarian(i) 4 И заедно с вас да има по един мъж от всяко племе, мъж, който е глава на бащиния си дом.