Numbers 15:38

Bulgarian(i) 38 Говори на израилевите синове и им кажи в поколенията си да правят ресни по краищата на дрехите си и да сложат син ширит на ресните на краищата.
Reformed Dating