Numbers 15:32

Bulgarian(i) 32 И когато израилевите синове бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден.