Numbers 13:28

Bulgarian(i) 28 Но народът, който живее в земята, е силен и градовете — укрепени и много големи; там видяхме и синовете на Енак.