Matthew 2:3-8

Bulgarian(i) 3 Като чу това, цар Ирод се смути, и цял Ерусалим с него. 4 Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди Христос. 5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: 6 ?И ти, Витлееме, земьо юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе Вожд, който ще пасе Моя народ Израил.“ 7 Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата. 8 И като ги изпрати във Витлеем, каза: Идете, разпитайте внимателно за Детето; и като Го намерите, известете ми, за да отида и аз да Му се поклоня.