Leviticus 16:29

Bulgarian(i) 29 Това да ви бъде вечна наредба: в седмия месец, на десетия ден от месеца да смирите душите си и да не вършите никаква работа — нито местен жител, нито пришълец, който пребивава между вас —