Leviticus 13:18

Bulgarian(i) 18 Ако по тялото на някого, на кожата му, има цирей, който оздравее,