Leviticus 13:18

DSV(i) 18 Het vlees ook, als in deszelfs vel een zweer zal geweest zijn, zo het genezen is;