Joel 3

Bulgarian(i) 1 Защото, ето, в онези дни и в онова време, когато върна юдовите и ерусалимските пленници, 2 ще събера всичките народи и ще ги сведа в Йосафатовата долина, и там ще се съдя с тях заради народа Си и наследството Си Израил, когото те разпръснаха между народите и разделиха земята Ми. 3 И хвърляха жребий за народа Ми, даваха момче за блудница, а момиче продаваха за вино и пиеха. 4 А и какво имате вие с Мен, Тир, Сидон и всички филистимски области? Възмездие ли ще ми отплатите? А ако ми отплатите, Аз лесно и бързо ще върна възмездието ви върху главата ви, 5 че взехте среброто Ми и златото Ми, и скъпоценните Ми блага и ги занесохте в капищата си, 6 а юдовите синове и ерусалимските синове продадохте на гърците, за да ги отдалечите от пределите им. 7 Ето, Аз ще ги надигна от мястото, където ги продадохте, и ще върна възмездието ви на главата ви. 8 И ще продам синовете ви и дъщерите ви в ръката на юдовите синове и те ще ги продадат на савците, на далечен народ, защото ГОСПОД изговори това. 9 Прогласете това между народите, подгответе свещена война, вдигнете силните мъже; нека се приближат и се изкачат всичките воини! 10 Изковете плуговете си на мечове и сърповете си на копия; слабият нека каже: Аз съм силен мъж! 11 Бързайте и елате, всички околни народи, и се съберете! Там долу, ГОСПОДИ, отведи силните Си мъже! 12 Нека станат народите и се изкачат в Йосафатовата долина, защото там ще седя да съдя всичките околни народи. 13 Изпратете сърпа, защото жетвата е узряла; елате, тъпчете, защото линът е пълен и каците преливат, защото злината им е голяма. 14 Множества, множества в долината на решението — защото е близо Денят на ГОСПОДА в долината на решението. 15 Слънцето и луната ще потъмнеят и звездите ще задържат блясъка си. 16 И ГОСПОД ще изреве от Сион и ще нададе гласа Си от Ерусалим. Небето и земята ще се потресат, но ГОСПОД ще бъде прибежище за народа Си и крепост за израилевите синове. 17 И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, който обитавам на светия Си хълм Сион. И Ерусалим ще бъде свят и чужденци няма вече да минават през него. 18 В онзи ден от планините ще роси младо вино и от хълмовете ще тече мляко, и по всички потоци на Юда ще текат води, и от ГОСПОДНИЯ дом ще избликне извор, който ще пои долината Ситим. 19 Египет ще стане пустош и Едом ще стане гола пустиня заради насилието над юдовите синове, защото проляха невинна кръв в земята си. 20 А Юда ще бъде населен до века и Ерусалим — от поколение за поколение. 21 И ще очистя кръвта им, която не съм очистил. И ГОСПОД обитава в Сион.