Joel 3:5

Bulgarian(i) 5 че взехте среброто Ми и златото Ми, и скъпоценните Ми блага и ги занесохте в капищата си,