Job 33:4

Bulgarian(i) 4 Духът на Бога ме е сътворил, дъхът на Всемогъщия живот ми дава.