Job 33

Bulgarian(i) 1 Затова Йове, чуй словото ми и изслушай всичките ми думи. 2 Ето, сега отварям устата си, езикът ми говори на небцето ми. 3 Думите ми идват от правотата на сърцето ми и устните ми ясно ще говорят знание. 4 Духът на Бога ме е сътворил, дъхът на Всемогъщия живот ми дава. 5 Ако можеш ти, отговори ми, приготви се и пред мене застани. 6 Наистина, аз съм твой говорител пред Бога, и аз също съм откъснат от калта. 7 Ето, страх от мене няма да те ужасява, нито ръката ми ще тежи върху теб. 8 Ти наистина говори пред ушите ми, гласа на думите ти чух: 9 Чист съм и без престъпление, невинен съм, в мен няма беззаконие. 10 Ето, Той поводи намира против мен, счита ме за враг Свой, 11 слага краката ми в клада, всичките ми пътеки наблюдава. 12 Ето, в това ти не си прав — отговарям ти — защото Бог е по-възвишен от човека. 13 Защо спориш с Него, че не дава отчет за ни едно от делата си? 14 Наистина Бог говори веднъж или два пъти, но човекът не внимава: 15 в сън, в нощно видение, когато дълбок сън хората напада, когато дремят на леглата си, 16 тогава Той отваря на хората ушите и запечатва в тях поука, 17 за да отвърне човека от делата му, да изтръгне от човека гордостта, 18 да предпази от рова душата му и животът му от меч да не загине. 19 Бива наказван и с болки в леглото си, и с непрекъснато страдание в костите си, 20 и животът му от хляб се отвращава, а душата му — от вкусно ястие. 21 Плътта му чезне и не е за гледане, незабележимите му кости се подават. 22 И душата му до гроба приближава и при палачите — животът му. 23 Ако има пратеник за него, посредник, един между хиляда, да извести на човека задължението му, 24 тогаз ще се смили над него и ще каже: Избави го, да не слезе в рова, намерих откуп. 25 Плътта му ще е свежа като на младеж, в дните на младежката си сила ще се върне. 26 Ще се моли на Бога и Той ще бъде добромислен към него, ще гледа лицето Му с радост, защото Бог ще възвърне на човека правдата Си. 27 Тогава той ще пее пред хората и ще казва: Съгреших и изкривих правото, но той не ми отплати. 28 Той избави душата ми да не слезе във рова и животът ми ще види светлината! 29 Ето, Бог върши всичко това два или три пъти с човека, 30 за да отвърне душата му от рова, да бъде просветлен със светлината на живота. 31 Внимавай, Йове, слушай ме, мълчи, и ще говоря. 32 Отговори ми, ако имаш думи; говори, защото аз желая да те оправдая. 33 Но ако не, то ти ме слушай; мълчи, и аз ще те поуча в мъдрост.