Job 19:25

Bulgarian(i) 25 Защото зная, че е жив Изкупителят ми, и че в последното време ще застане на земята.