Genesis 22:18

Bulgarian(i) 18 В твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми.