Jeremiah 38:21

Bulgarian(i) 21 Но ако откажеш да излезеш, ето словото, което ГОСПОД ми откри: