Isaiah 1:19

Bulgarian(i) 19 Ако слушате доброволно, ще ядете благото на земята;