Hebrews 12:23

Bulgarian(i) 23 и при събранието на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници,