Psalms 111:1

Bulgarian(i) 1 (По слав. 110) Алилуя! Ще славя ГОСПОДА от все сърце в обществото на праведните и в събранието.