Psalms 69:28

Bulgarian(i) 28 Нека се заличат от книгата на живота и нека не се запишат с праведните!