Genesis 35:12

Bulgarian(i) 12 и земята, която дадох на Авраам и Исаак, ще я дам на теб и на потомството ти след теб ще дам земята.