Exodus 38:15

Bulgarian(i) 15 също и за другата страна -- от едната и от другата страна на входа на двора бяха петнадесет лакътя завеси, трите им стълба и трите им подложки.